Aangesloten bij de Manege & Ruiterbond

Wij zijn per 1 januari 2019 een bondsmanege, aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond (M&RB):

Wij hebben besloten om ons bedrijf per 1 januari 2019 aan te sluiten bij de Manege & Ruiter Bond. De reden voor deze beslissing is dat wij als manegehouders met elkaar betere producten kunnen ontwikkelen voor onze leerlingen. Het is ons te doen om onze leerlingen te leren paardrijden met plezier, te laten lesgeven door gemotiveerde, enthousiaste instructeurs en te werken met betrouwbare manegepaarden en -pony’s waarbij het welzijn en de veiligheid voorop staan. Onze manege blijft natuurlijk verder dezelfde gezellige manege.

 

Verandering: een lesovereenkomst en een Manege ruiterpaspoort van M&RB:

Voor elke nieuwe ruiter hebben wij een lesovereenkomst klaarliggen welke getekend dient te worden door de ruiters (tot 18 jaar door ouder/verzorger). In deze lesovereenkomst staan onze afspraken en voorwaarden genoemd.

Aan deze lesovereenkomst is gekoppeld dat iedere ruiter een Manege ruiterpaspoort ontvangt waar de gehele ruiterloopbaan in wordt bijgehouden. Een erg leuk document. Daarnaast is aan de lesovereenkomst een ongevallenverzekering gekoppeld en ontvangt iedere ruiter vier maal per jaar het magazine Manegeruiter. Deze ongevallenverzekering start thuis, loopt gedurende het verblijf op de manege en eindigt weer thuis. (via de kortste weg huis/manege/huis)

De kosten van deze lesovereenkomst zijn €21,- per kalenderjaar. Bij de eerste afschrijving zullen deze kosten worden geïncasseerd. 

 

In het opleidingstraject dat de Manege & Ruiter Bond volgt zijn D(ressuur) proeven ontwikkeld. De D-proeven, de theorie die zo belangrijk is voor elke ruiter, de vaardigheidsproeven, enz. kunt u vinden op www.manegeruiterbond.nl. Met deze proeven volgt de leerling een opleidingssysteem dat bijgehouden wordt in het Manege ruiterpaspoort. (Op de site kunt u de proeven stap voor stap bekijken via het blauwe paardje. U wordt dan doorgelinkt naar www.testdrivedressage.nl.

 

Manegewedstrijden:

Samen met de bij de Manege & Ruiter Bond aangesloten maneges worden ook landelijk evenementen  georganiseerd. De ruiters kunnen dan als manegeteam op bezoek gaan bij de andere maneges en op de manegepaarden en -pony’s van de organiserende manege rijden.

Nieuws